ใครรอดก็รอดใครไม่รอดก็ไม่รอด

Instagram, YouTube, Twitter, Facebook photos and videos.

#repost @babyb2utycass90 (@get_repost)
・・・
ㅂ ㄱ ㅅ ㄷ ฝีมือน้องฮยอน ผู้ไม่เคยรอให้ใครพร้อม ขนาดอูจุงยังไม่รอดเลย 😂 #รูปมีเท่าไหร่จงลงให้หมด #ไม่มีการคัดรูปค่ะ #ใครรอดก็รอดใครไม่รอดก็ไม่รอด 5555
ㅂ ㄱ ㅅ ㄷ ฝีมือน้องฮยอน ผู้ไม่เคยรอให้ใครพร้อม ขนาดอูจุงยังไม่รอดเลย 😂 #รูปมีเท่าไหร่จงลงให้หมด #ไม่มีการคัดรูปค่ะ #ใครรอดก็รอดใครไม่รอดก็ไม่รอด 5555

Load More

Source: abc news - ใครรอดก็รอดใครไม่รอดก็ไม่รอด
Images from: http://www.wolfhallbroadway.com/trends/%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94